ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

GEMINI 861

GEMINI 931 -CAN BUS

GEMINI 931 R12

GEMINI 822-PLIP

GEMINI 7057US

GEMINI 823-PLIP

GEMINI 862

GEMINI 932-CAN BUS

GEMINI 933-CAN BUS

GEMINI 863

GEMINI 7673 K1

Συναγερμός SILICON 2way

(Με τηλεειδοποίηση)

Συναγερμοί CLIFFORD

Ολα τα μοντέλα συναγερμών της γνωστής εταιρείας

Συναγερμοί COBRA

Ολα τα μοντέλα της γνωστής Ιταλικής εταιρείας