ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ INTACT (made in germany)

Μπαταρίες επαγγελματικών οχημάτων κλειστού τύπου ασβεστίου.