Μπαταρίες INDIGO

Μπαταρίες INDIGO (made in Korea) .

Μπαταρίες INDIGO κλειστού τύπου ασβεστίου.Για όλους τους τύπους των αυτοκινήτων.