Μπαταρίες INDIGO κλειστού τύπου ασβεστίου .

Για όλους τους τύπους των αυτοκινήτων.