ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

GEMINI 861

Διαιρούμενο σύστημα συναγερμού με δυο τηλεχειριστήρια μεταβαλλόμενου κώδικα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Απενεργοποίηση συστήματος μέσω Pin Code. 
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db. 
  • Έλεγχος κεντρικών κλειδωμάτων όλων των τύπων και comfort. 
  • Αυτόματο κλείδωμα ασφαλείας εν κινήσει, κατ’ επιλογή. 
  • Οπτική και Ακουστική ένδειξη συναγερμού, οπλισμού, αφοπλισμού, μνήμης. 
  • Λειτουργία πανικού ή ανίχνευση οχήματος. 
  • Περιμετρική προστασία και Ογκομετρική προστασία 
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού. 
  • Λειτουργία κατά της πειρατείας προαιρετική με χρήση κάρτας TAG 
  • Πτώση τάσεως κατ’ επιλογή. 
  • Παθητικός οπλισμός κατ’ επιλογή. 
  • Αυτόματος επανοπλισμός κατ’ επιλογή. 
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων. 
  • Έως 50 ασύρματοι αισθητήρες.
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τιμή: 190,00€GEMINI 931 -CAN BUS

Διαιρούμενο, σύστημα ακολουθίας μέσω του διαύλου CAN BUS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db. 
  • Έλεγχος συστήματος comfort. 
  • Οπτική ένδειξη συναγερμού, οπλισμού, αφοπλισμού . 
  • Ακουστική ένδειξη οπλισμού, αφοπλισμού, μνήμης, κατ’ επιλογή 
  • Περιμετρική προστασία και Ογκομετρική προστασία 
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού. 
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων 
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τιμή: 190,00€


GEMINI 931 R12

Διαιρούμενο, σύστημα ακολουθίαςμέσω του διαύλου CAN BUS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db.
  • Έλεγχος συστήματος comfort.
  • Οπτική ένδειξη συναγερμού ,οπλισμού, αφοπλισμού .
  • Ακουστική ένδειξη οπλισμού, αφοπλισμού ,μνήμης, κατ’ επιλογή
  • Περιμετρική προστασία και Ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων .
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τιμή: 250,00€


GEMINI 822-PLIP

Διαιρούμενο, αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα ακολουθίας μέσω των εντολών των κεντρικών κλειδωμάτων και των οπτικών σημάτων [φλάς].

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ηλεκτρονικό κλειδί απενεργοποίησης
  • Μπλοκάρισμα κινητήρα
  • Έξοδος επιπλέον σειρήνας
  • Ενσωματωμένος ογκομετρικός αισθητήρας υπερήχων.
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db.
  • Έλεγχος συστήματος comfort.
  • Οπτική ένδειξη συναγερμού .
  • Ακουστική ένδειξη οπλισμού, αφοπλισμού .
  • Περιμετρική και Ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Πτώση τάσεως κατ’ επιλογή και Παθητικός οπλισμός κατ’ επιλογή.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων . 
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΗΣΗ
Τιμή: 270,00€


GEMINI 7057US

Compact σύστημα ακολουθίας μέσω των εντολών των blinker μόνο ή μέσω των κεντρικών κλειδωμάτων C.D.L. και των blinker (φλας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Αυτονομία
  • Μηχανικό κλειδί απενεργοποίησης εκτάκτου ανάγκης.
  • Ενσωματωμένη μαγνητοδυναμική σειρήνα 120 db.
  • Έλεγχος συστήματος comfort.
  • Οπτική ένδειξη συναγερμού ,οπλισμού, αφοπλισμού, μνήμης κατ’ επιλογή μόνο κατά τον οπλισμό και αφοπλισμό .
  • Ακουστική ένδειξη οπλισμού, αφοπλισμού ,μνήμης, κατ’ επιλογή
  • Περιμετρική προστασία και ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Πτώση τάσεως κατ’ επιλογή και μπλοκάρισμα κινητήρα.
  • Παθητικός οπλισμός κατ’ επιλογή και δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
  Τιμή: 280,00€GEMINI 823-PLIP

Διαιρούμενο, αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα ακολουθίας μέσω των εντολών των κεντρικών κλειδωμάτων και των οπτικών σημάτων [φλάς].

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Αυτονομία μπαταρίας
  • Ηλεκτρονικό κλειδί απενεργοποίησης
  • Μπλοκάρισμα κινητήρα
  • Έξοδος επιπλέον σειρήνας
  • Ενσωματωμένος ογκομετρικός αισθητήρας υπερήχων.
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db.
  • Έλεγχος συστήματος comfort.
  • Οπτική ένδειξη συναγερμού .
  • Ακουστική ένδειξη οπλισμού, αφοπλισμού .
  • Περιμετρική και Ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Πτώση τάσεως κατ’ επιλογή και Παθητικός οπλισμός κατ’ επιλογή.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων .
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τιμή: 290,00€


GEMINI 862

Διαιρούμενο σύστημα συναγερμού με δυο τηλεχειριστήρια μεταβαλλόμενου κώδικα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Διαθέσιμο σε 12 ή 24volt
  • Επιπλέον έξοδος σειρήνας η άνοιγμα πορτ μπαγκαζ κατ επιλογή
  • Μπλοκάρισμα κινητήρα
  • Ηλεκτρονικό Κλειδί
  • Απενεργοποίηση συστήματος μέσω Pin Code.
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db.
  • Έλεγχος κεντρικών κλειδωμάτων όλων των τύπων και comfort.
  • Αυτόματο κλείδωμα ασφαλείας εν κινήσει ,κατ’ επιλογή.
  • Οπτική και Ακουστική ένδειξη συναγερμού ,οπλισμού, αφοπλισμού, μνήμης.
  • Λειτουργία πανικού ή ανίχνευση οχήματος.
  • Περιμετρική προστασία και Ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Λειτουργία κατά της πειρατείας προαιρετική με χρήση κάρτας TAG
  • Πτώση τάσεως κατ’ επιλογή.
  • Παθητικός οπλισμός κατ’ επιλογή.
  • Αυτόματος επανοπλισμός κατ’ επιλογή.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων .
  • Έως 50 ασύρματοι αισθητήρες.
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

 Τιμή: 315,00€


GEMINI 932-CAN BUS

Διαιρούμενο, σύστημα ακολουθίας μέσω του διαύλου CAN BUS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ηλεκτρονικό κλειδί απενεργοποίησης εκτάκτου ανάγκης τυχαία μεταβαλλόμενου κώδικα
  • Μπλοκάρισμα κινητήρα και Έξοδος για επιπλέον σειρήνα
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db.
  • Έλεγχος συστήματος comfort.
  • Οπτική ένδειξη συναγερμού ,οπλισμού, αφοπλισμού .
  • Ακουστική ένδειξη οπλισμού, αφοπλισμού ,μνήμης, κατ’ επιλογή
  • Περιμετρική προστασία και Ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων 
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Τιμή: 315,00€


GEMINI 933-CAN BUS

Διαιρούμενο, σύστημα ακολουθίας μέσω του διαύλου CAN BUS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ηλεκτρονικό κλειδί απενεργοποίησης εκτάκτου ανάγκης τυχαία μεταβαλλόμενου κώδικα
  • Μπλοκάρισμα κινητήρα και Έξοδος για επιπλέον σειρήνα
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db.
  • Έλεγχος συστήματος comfort.
  • Οπτική ένδειξη συναγερμού ,οπλισμού, αφοπλισμού .
  • Ακουστική ένδειξη οπλισμού, αφοπλισμού ,μνήμης, κατ’ επιλογή
  • Περιμετρική προστασία και Ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων .
  • Αυτονομία Μπαταρίας
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τιμή: 330,00€


GEMINI 863

Διαιρούμενο σύστημα συναγερμού με δυο τηλεχειριστήρια μεταβαλλόμενου κώδικα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Επιπλέον αυτονομία μπαταρίας
  • Διαθέσιμο σε 12 ή 24volt
  • Επιπλέον έξοδος σειρήνας η άνοιγμα πορτ μπαγκαζ κατ επιλογή
  • Μπλοκάρισμα κινητήρα
  • Ηλεκτρονικό Κλειδί
  • Απενεργοποίηση συστήματος μέσω Pin Code.
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db.
  • Έλεγχος κεντρικών κλειδωμάτων όλων των τύπων και comfort.
  • Αυτόματο κλείδωμα ασφαλείας εν κινήσει ,κατ’ επιλογή.
  • Οπτική και Ακουστική ένδειξη συναγερμού ,οπλισμού, αφοπλισμού, μνήμης.
  • Λειτουργία πανικού ή ανίχνευση οχήματος.
  • Περιμετρική προστασία και Ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Λειτουργία κατά της πειρατείας προαιρετική με χρήση κάρτας TAG
  • Πτώση τάσεως κατ’ επιλογή.
  • Παθητικός οπλισμός κατ’ επιλογή.
  • Αυτόματος επανοπλισμός κατ’ επιλογή.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων .
  • Έως 50 ασύρματοι αισθητήρες.
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τιμή: 335,00€GEMINI 7673 K1

Διαιρούμενο , αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα συναγερμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Δυο κάρτες αυτόματης αναγνώρισης TAG τυχαία μεταβαλλόμενου κώδικα.
  • Ηλεκτρονικό κλειδί απενεργοποίησης εκτάκτου ανάγκης τυχαία μεταβαλλόμενου κώδικα.
  • Σειρήνα πολύ μικρών διαστάσεων 120 db.
  • Έλεγχος συστήματος comfort.
  • Οπτική ένδειξη συναγερμού ,οπλισμού, αφοπλισμού, μνήμης κατ’ επιλογή μόνο κατά τον οπλισμό και αφοπλισμό .
  • Ακουστική ένδειξη οπλισμού, αφοπλισμού ,μνήμης, κατ’ επιλογή.
  • Περιμετρική προστασία.
  • Ογκομετρική προστασία
  • Μνήμη συναγερμού καθώς και της αιτίας αυτού.
  • Μπλοκάρισμα κινητήρα.
  • Λειτουργία κατά της πειρατείας , κατ’ επιλογή.
  • Πτώση τάσεως κατ’ επιλογή.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού τής σειρήνας για χρήση σε χώρους που απαγορεύεται η χρήση σειρήνας.
  • Δυνατότητα αποκλεισμού ογκομετρικών αισθητήρων .
  • Συμβατό με ασύρματους αισθητήρες.
  • ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τιμή: 345,00€


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συναγερμός SILICON 2way
(Με τηλεειδοποίηση)


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Αμφίδρομο Τηλεχειριστηριο με εμβέλεια μέχρι 600 μέτρα. ειδοποίηση συναγερμού μέχρι 1500 μέτρα

• Δυνατότητα διασύνδεσης με το κεντρικό κλείδωμα.

• Ενδείκτης LED με αποθηκευση συμβάντων.

• 7 στάδια ένδειξης έντασης ενεργοποίησης σειρηνας συναγερμού.

• Χειροκίνητη παράκαμψη λειτουργίας επαναφοράς.

• Δυνατότητα εξεύρεσης αυτοκινητου.

• Παροχη για δυνατότπτα απομακρυσμένου ανοίγματος πορτ-μπαγκάζ.

• Σιωπηρός οπλισμός/αφοπλισμός από το αμφίδρομο τηλεχειριστηριο.

• Αποκοπης της ανάφλεξης (ίmmobilizer).

• Παράκαμψη αισθητηριου μπουτόν πόρτας.

• Παράκαμψη λειτουργίας προαιρετικών αισθητηρων εισόδου.

• Αυτόματο επανακλείδωμα και επανοπλισμός.

• Υπενθύμιση αναμμένων φώτων.

• Αντι-πειρατική λειτουργία.

• Προστασία έναντι Βραχυκυκλώματος των αλάρμ.

• Αμετάβλητες προγραμματιζόμενες δυνατότητες.

• Προγραμματιζόμενο/Επιλέξιμο Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα Ασφαλείας.

• Προγραμματιζόμενο Αυτόματο Αναβόσβημα των Αλάρμ.

• Προγραμματιζόμενος Αυτόματος Ακινητοποιητής (Immobilizer).

• Προγραμματιζόμενη Προειδοποίηση Μη Κατάλληλα Κλειστης Πόρτας.
• Πραγραμματιζόμενη Περιβαλλοντική Προστασία.

• Δυνατότητες Επιλογής.

• Προγραμματιζόμενη Λειτουργίας Συντήρησης/Επισκευης.

• Απομακρυσμένη Έναρξη Λειτουργίας του Κινητήρα.

Τιμή: 220,00€


Συναγερμοί COBRA

Ολα τα μοντέλα της γνωστής Ιταλικής εταιρείας


    Συναγερμοί CLIFFORD

Ολα τα μοντέλα συναγερμών της γνωστής εταιρείας


Όνομα Προϊόντος

Κωδικός: 000000

Περιγραφή

Τιμή: 00,00€